Els ordinadors arriben a Hondures

Els alumnes i les alumnes van sanejar 5 portàtils i els hi van instal·lar el programari Labtix, un programari que conté més de 50GB de material educatiu, incloent-hi tota la Wikipedia offline, tots els cursos de la Khan Academy per totes les àrees de la ciència i totes les edats, i material educatiu d'UNESCO, entre molts altres.

Aquesta acció es va dur a terme amb la col·laboració del programa Labdoo per Ciutats, implementat a través de la xarxa de recollida de portàtils en desús ubicada a les biblioteques públiques del Penedès i Garraf i a l'Escola  Vedruna Vilafranca.

 

https://www.asl.ong/tres-escoles-dhondures-es-beneficien-del-material-informatic-enviat-per-accio-solidaria-i-logistica/