Els portàtils arriben a Ghana

Els portàtils que han sanejat els nostres alumnes i que havien d'anar a Ghana ja van arribar al seu destí. Els viatgers que van dur-los cap allà eren estudiants de l'UPC i han escrit una breu historieta: