Política de privacitat:

Llei orgànica de protecció de dades personals.

Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, FUNDACIÓ PRIVADA VEDRUNA SANT ELIES, informa que les dades de caràcter personal seran incloses en un fitxer informatitzat creat i mantingut sota la responsabilitat de FUNDACIÓ PRIVADA VEDRUNA SANT ELIES.

Els interessats podran exercir el seu dret d’accés, rectificació o cancel.lació de les seves dades quan ho creguin convenient.

FUNDACIÓ PRIVADA VEDRUNA SANT ELIES, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les sense alterar, protegint-les de pèrdua o accés no autoritzat.

De la mateixa manera, FUNDACIÓ PRIVADA VEDRUNA SANT ELIES, es compromet a mantenir en la més estricte confidencialitat les dades contingudes en els béns propietat del client i/o relacionades amb l'activitat d'aquest.