Escola verda

El Programa Escoles Verdes, promogut pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, pretén sensibilitzar a les comunitats educatives de les escoles en la dimensió medi ambiental a partir del disseny i aplicació de plans de treball integrats en el currículum.

 La nostra escola, l’any 2004, inicià el procés per obtenir aquest distintiu que li fou concedit l’any 2006.

 Aquest distintiu es renova a partir de la bona aplicació d’un pla d’acció que s’elabora a fi i efecte d’assolir els objectius marcats en el programa i implica la participació dels alumnes, professorat, personal no docent i pares/mares del centre.

________________________________________________________________________________________________

Els objectius per aquest curs són:

  • Complir els diferents objectius marcats en el pla d’acció anual 2017-2018
  • Seguir col·laborant en el projecte de recollida d’oli ”D’oli a Bio dièsel” i promoure’n la participació.
  • Consolidar la reducció i la gestió de la recollida de residus a l’escola.
  • Seguir potenciant la participació dels alumnes en el comitè ambiental per tal que esdevinguin més autònoms en el desenvolupament d’actuacions ambientals.
  • Fomentar activitats mediambientals d’intercanvi entre diferents nivells de l’escola. ● Potenciar el treball cooperatiu, interdisciplinari i en xarxa amb d’altres escoles verdes compartint l’objectiu de millora del medi ambient.
  • Promoure que els alumnes treballin en contacte amb el medi ambient i fomentar accions de millora de l’entorn.
  • Promoure principis ambientals en les diferents festes que organitza l’escola.
  • Divulgar els principis ambientals a tots els nivells de l’escola. (Cartelleres, web, revista, etc.)
  • Participar en campanyes mediambientals promogudes a nivell local i internacional.També et pot interessar...

PROJECTE EDUCATIU

  Us presentem  el Projecte Educatiu de la Fundació Vedruna Catalunya Educació. Un Projecte que explícita un estil d'educar inspirat en la Propost...

llegir més »

EL NOSTRE TWITTER

Vedruna Sant Elies - TWITTER

llegir més »

INSTAGRAM de Vedruna Vilafranca USUARI: vedrunavilafranca

EL NOSTRE INSTAGRAM

https://www.instagram.com/vedrunavilafranca/

llegir més »